Алгоритм укладання декларації про вибір лікаря:

Крок 1: Пацієнт готує документи, відповідно до переліку.

Крок 2: Уповноважена особа заповнює електронну форму Декларації, роздруковує її паперовий варіант та передає пацієнту (його законному представнику).

Крок 3: Пацієнт (законний представник) перевіряє, чи не закралась до документа помилка. Виявлену помилку відразу ж виправляє уповноважена особа та повторно роздруковує Декларацію на паперовому носії.

Крок 4: Після перевірки внесеної до Декларації інформації, уповноважена особа роздруковує два примірники документа.

Крок 5: Пацієнт (його законний представник) підписує обидва примірники.

Крок 6: Уповноважена особа вказує на Декларації дату, коли вона була укладена та повертає один екземпляр пацієнту (законному представнику). 

Крок 7: Уповноважена особа надсилає документ до електронної системи.